مرا ببخش  بخاطر گلایه هایم ٬گفتن و نگفتنهایم بخاطر اشک هایت  و این همه بغض و دردهای مانده بر دلت مرا ببخش بخاطر دیر آمدنم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
دی 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
7 پست
شهریور 82
1 پست