مرا ببخش

 بخاطر گلایه هایم ٬گفتن و نگفتنهایم

بخاطر اشک هایت

 و این همه بغض و دردهای مانده بر دلت

مرا ببخش

بخاطر دیر آمدنم و گاه هرگز نیامدنم

بخاطر این همه کذب که میگویم

این همه رویای با دروغ ساخته ام

و این همه حرفها که میزنم از دیار هرگز ندیده ام

و اکنون مرا ببخش

بخاطر اینقدر زود رفتنم

خداحافظ.

بامداد  ۱۱ دی ماه ۱۳۸۴

/ 0 نظر / 5 بازدید