خسته ام

شايد از ناگفته ها

نا نوشته ها‌ ، نا خوانده ها و عادتها

که زنجيرند

بی رحم و سنگين

و مدام بر حجم سياه خود ميافزايند

بسيار و بسيار و بسيارتر

مثل گناه

و چه زود بی دست و پا ميشويم

در اين عادتها در اين باورها

در اين رسم بی فردای روزگار.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید