زندگی خودش تکرار است فقط اینکه ما آدمها اغلب فراموش می کنیم بودن ،رفتن ، تلخ ،شیرین ، و هر چه هست و نیست را هر شب در میان رویا هایمان جا می گذاریم، فردا بازهم سیگاری می گیرانیم و قهوه ای تلخ فقط شاید همین تلخی یادمان بماند
روزگار بازی جدیدی یاد گرفته است فراموش باشک!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید